Wat is A3 Digitaal

A3 digitaal is een webapplicatie waarmee u via de online dienstverlening uw jaarplannen digitaal bij kunt houden.

A3 digitaal is vooral bedoeld als eenvoudig tool dat precies de juiste functionaliteit bevat om zo efficient mogelijk uw jaarplanproces te ondersteunen.

Omdat A3 digitaal zich vooral richt op uw (nieuwe) veranderdoelen ('growing concern') kan A3 digitaal een waardevolle aanvulling zijn op uw bestaande informatiesystemen ('going concern' ).

Jaarplan template

Jaarplan template

Het template helpt om u uw jaarplan op te stellen met de kenmerkende onderdelen van de methodiek.

Het jaarplan leest u van linksboven en dan met de klok mee. De missie (1), visie (2),  succesbepalende factoren (3) , de resultaten die u wil bereiken  in de INK-resultaatgebieden rechts (4) en de uitwerking daarvan in acties in de INK-organisatiegebieden links (5).

Heldere acties die uiteindelijk gaan zorgen dat de doelen van de organisatie behaald gaan worden!

Consistente jaarplannen

De vaste structuur van de A3 digitaal jaarplannen helpt u om consistentie te krijgen in de jaarplannen van al uw organisatieonderdelen.

Met de vaste structuur krijgt u op een consequente wijze het WAAROM boven in uw jaarplan (missie en visie). De rechterkant  toont het WAT u wil bereiken met uw jaarplan (succesbepalende factoren en doelen). De linkerkant laat zien HOE u dat wil bereiken (acties die eventueel nog verder uitgewerkt kunnen worden in activiteiten).

Jaarplan
Jaarplan voortgang

Voortgang

Met A3 digitaal kunt u de voortgang van de gestelde doelen bijhouden.

De resultaten kunnen handmatig van waarden voorzien worden en met de gestelde normen toont het jaarplan welke doelen behaald of nog niet behaald zijn.

Van acties kan worden bijgehouden in welke mate ze gereed zijn, of ze al afgevinkt kunnen worden en er kan een visuele beoordeling gegeven worden van de voortgang.

Rapportage?

Ondaks dat A3 digitaal oorspronkelijk bedoeld was als rapportloos jaarplantool ("the software is the report!"), bevat A3 digitaal toch een aantal eenvoudige rapportages.

Er zijn onderleggers voor de organisatie- en resultaatgebieden (in pdf en in MS Excel-formaat) en voor het A3 gesprek is er een uitgereid voorbereidingsrapport .

A3 digitaal bevat ook een handig jaarplanrapport. Dat rapport kan, indien dubbelzijdig geprint en daarna dubbelgevouwen, als jaarplanleaflet gebruikt worden. Op de achterkant staat een korte inleiding en de binnenkant bevat het jaarplan.

jaarplanrapportpng
jaarplan - koppelen - grafiek

Gekoppelde jaarplannen

Om meer samenhang tussen de jaarplannen van de verschillende organisatieafdelingen te kunnen bereiken, kunnen jaarplannenonderdelen onderling gekoppeld worden. Van elk jaarplanitem (succebepalende factor, prestatie-indicator en acties) kan afzonderlijk bepaald worden of ze doorgezet worden naar de direct daaronder liggende afdelingen.

Doorgezette items kunnen in de subjaarplannen verder uitgewerkt worden en gedurende het jaar van voortgangsinformatie worden voorzien.

Toegangsrechten

Met het toegangsbeheer van A3 digitaal bepaalt u zelf wie toegang heeft tot de jaarplannen. U kunt eigen gebruikers aanmaken en u kunt per jaarplan aangeven wie wat mag. Van alleen leestoegang tot volledige rechten om het jaarplan te bewerken.

Rechten