De Methodiek

A3 is een methodiek voor managementsturing waarbij het maken en bijhouden van jaarplannen belangrijke onderdelen zijn. Het methodisch werken helpt om focus te krijgen op dat wat belangrijk is in de organisatie.

Ook helpt de methodiek om meer samenhang aan te brengen in de verbeterplannen door de hele organisatie heen.

Businessman with hand writing pictures

In de basis is de methodiek niets meer of minder dan een werkwijze om te komen tot een gezamenlijk plan en de uitvoering daarvan te begeleiden. Leidend in het A3 jaarplan zijn de missie en visie en de voor de komende periode geformuleerde succesbepalende factoren.

Door de voortgang met elkaar te bespreken, wordt inzichtelijk of resultaten worden behaald en of afgesproken acties nog bijstelling behoeven.

Om de inhoud van uw plan op één A3-tje te krijgen, nodigt u uit om na te denken over welke veranderdoelen écht het verschil gaan maken. Een jaarplan op 1 A3-tje heeft geen ruimte voor uitgebreide wensenlijsten, maar vraagt om meetbare resultaten en acties die het verschil gaan uitmaken. A3 digitaal zorgt er als ondersteuner van de methodiek dus voor dat alle managementlagen van directie tot teamniveau zich moeten focussen op de essentie.

De methodiek is zo'n 10 jaar geleden ontwikkeld op basis van het al bekende INK/EFQM-model. Wat A3 daar vooral aan toevoegt is het opnemen van succesbepalende factoren en de missie en visie van de organisatie.

Een belangrijke succesfactor van de methodiek zelf is dat het vooral de bedoeling is om de omvang van het jaarplan op 1 a3tje te houden!

Wilt u meer te weten komen over de methodiek zelf?

We helpen u graag verder om in contact te komen met de organisatie die het beste bij u past om u te helpen de methodiek in uw organisatie te introduceren, op te zetten dan wel verder uit te bouwen.